Guitar solo

Luys de Narváez – Canción del Emperador

 

Alexandre Tansman – Hommage a Chopin

I. Prélude

 

II. Nocturne

 

III. Valse romantique

 

Augustín Barrios – Chôro da Saudade